Cultural Connection Point - - Verschil moet er zijn -
Over ons
 
 
Hartelijk welkom bij Cultural Connection Point:
Het bedrijf waar u terecht kunt voor een grote keur aan originele en vrolijke Afrikaanse, Marokkaanse, Surinaamse en andere multiculturele workshops, activiteiten, feesten, evenementen, optredens, catering enz. Graag laten wij u op op deze website, bij het kopje  "Ons aanbod", kennis maken met een greep uit onze mogelijkheden!!
 
Naast het genoemde aanbod  bieden wij op de genoemde pagina eveneens advisering aan op intercultureel niveau.
 
Op deze home pagina kunt u verder lezen over onze beweegredenen, waarom wij doen wat wij doen: Onze uitgangspunten, onze visie en onze missie.
 
Wilt u vooral zien of wij een interessant aanbod te doen hebben? Dan kunt u direct doorklikken naar de pagina "Ons aanbod".

Onze "drive" is het verbinden van verschillende mensen en culturen. Ons uitgangspunt is dat verschil er moet zijn. 
 
Uitgangspunten
 
Mensen met een migranten achtergrond zijn in toenemende mate onze buren, familie, vrienden, collega's, partners, docenten, artsen, bazen, klanten, medestudenten, dienstverleners enz. In enkele grote steden is het percentage inwoners met een migranten achtergrond hoger dan het aantal autochtone inwoners. Dit is een gegegeven, en het is waarschijnlijk dat andere steden eenzelfde ontwikkeling zullen laten zien.
 
Er zijn situaties waarin dit contact "vanzelf" en prettig verloopt. Juist door de verschillen tussen ons kunnen contacten interessanter worden.
Er zijn eveneens situaties waarin dit contact nog minder makkelijk verloopt. Er kan sprake zijn van handelingsverlegenheid in het contact met de ander, van onbegrip, van elkaar niet kunnen bereiken.
 
Visie
 
Wij geloven dat verschil er moet zijn, en dat deze verschillen ons op een mooie en unieke wijze aan elkaar kunnen verbinden. Daar is wel iets voor nodig. Elkaar vinden en daarna binden is iets dat van twee kanten dient te komen. Hierin spelen communicatie, houding, bejegening. openheid, respect en een wederzijds outreachende houding een grote rol.
 
Cultural Connection Point voorziet u hierbij graag van advies, workshops of trainingen op maat.
Of het nu gaat om het proces van interculturalisatie, thematische verdieping in andere culturen en religies of anderszins culturele activiteiten, bij Cultural Connection Point bent u aan het juiste adres. 
 
Ieder mens is immers uniek en bijzonder. Ongeacht of het nu om een man, vrouw, oudere, jongere of om een kind gaat, waar dan ook vandaan.  Wij geloven dat Iedereen op eigen wijze een unieke bijdrage kan leveren aan zijn of haar omgeving. Hierin neemt iedereen zijn of haar eigen achtergrond, kwaliteiten en referentiekader mee. En als deze in de persoon tot bloei kunnen komen in een omgeving die daarvoor openstaat is dat mooi! Het maakt de wereld levendig en interessant.
Verschil moet er zijn!
 
Maar: Onbekend maakt vaak ook onbemind. Uit onzekerheid over de ander kunnen soms angsten of (voor)oordelen over anderen ontstaan.  
 
Missie
Wij zien het als onze missie om vooroordelen uit de weg te helpen ruimen. Om drempels te helpen slijten of weg te nemen. Om toenadering tussen mensen, wie dan ook en waar dan ook vandaan, te bewerkstelligen. Zodat mensen respectvol en graag met elkaar omgaan.
De wereld is immers van iedereen!
 
Cultural Connection Point voorziet u hierbij graag van advies, workshops of trainingen op maat.
Lees verder bij  "Ons aanbod" op de site!
 
 
Wij vinden het van groot belang om samen met u, onze klant, te zoeken naar het aanbod dat het best aansluit bij uw vraag. Dit maakt dat er gezocht wordt naar mogelijkheden en oplossingen op maat. De ervaring heeft geleerd dat dit als prettig wordt ervaren. 
 
Middelbare scholen, hogescholen, basisscholen, peuterspeelzalen, zorgaanbieders, kerken, particulieren, verenigingen, ambassades, gemeenten en welzijnsorganisaties gingen u voor.  
 
 
 
 
Inschrijving KVK: 51168766
 
 
 
 
Website
mogelijk gemaakt
door Vistaprint